نقشه دقیق رصدی دریاها و عوارض سطحی ماه به همراه برنامه رصدی ماه در طول روزهای ماه قمری

فرمت PDF - منبع : سایت انجمن نجوم شفق شهرستان اردکان

هدیه های بعدی...: لوگوی ترجمه شده سال جهانی نجوم ؛ لیست پدیده های آسمانی سال 2009 با توضیحات هر پدیده ؛‌ تقویم رصدی سیارات در سال جهانی نجوم ؛ گردونه فارسی آسمان شب (PDF)

با هر 3 نظر یکی از این هدیه ها را قرار میدهم !

پس نظر یادتان نرود

 


دسته ها : ستاره شناسی
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X